Vergaderingen


Elk jaar organiseert de NVHG een tweedaags congres waar vooraanstaande onderzoekers in het veld van de humane genetica uitgenodigd worden voor voordrachten. Enkele dagdelen van het congres worden ingevuld door de VKGN, VKGLen de NACG. Ook worden de leden uitgenodigd abstracts in te dienen waaruit een aantal worden geselecteerd voor voordrachten en posters. Meer fundamentele en meer klinisch toegepaste onderwerpen wisselen elkaar af binnen het programma van de bijeenkomst, die daardoor naast een informatief ook een onderzoekstimulerend karakter heeft.NVHG Algemene Ledenvergadering vrijdag 22 september 2017

Plaats: NH Eindhoven Conference Centre Koningshof,  Locht 117,   5504 RM Veldhoven, Nederland
Tijd: 12:45 uur

Agenda, de notulen en andere stukken volgen.NVHG Algemene Ledenvergadering donderdag 6 oktober 2016

Plaats: AMC, collegezaal 4, Amsterdam
Tijd: 12:00 uur

Zie hieronder de agenda, de notulen en de bijlagen:

NVHG20161006_ALV_Agenda.pdf

NVHG20161006_ALV_Bijlage1 notulenALV2015.pdf

NVHG20161006_ALV_Bijlage2_Jaarrekening 2015 en begroting 2016.pdf

NVHG20161006_ALV_Bijlage3_Goedkeuring kascie 2015.pdf


NVHG Algemene Ledenvergadering vrijdag 23 oktober 2015

Plaats: Hotel- congrescentrum Papendal, Arnhem
Tijd: 12:45 uur

Zie hieronder de agenda, de notulen en de bijlagen:

NVHG20151023_ALV_Agenda.pdf

NVHG20151023_ALV_Bijlage1_NotulenALV2014.pdf 

NVHG20151023_ALV_Bijlage2_Jaarrekening 2014 en begroting 2015.pdf

NVHG20151023_ALV_Bijlage3_Goedkeuring kascie 2014.pdf 


NVHG Algemene Ledenvergadering vrijdag 3 oktober 2014

Plaats: Hotel- congrescentrum Papendal, Arnhem
Tijd: 12: 45 uur

Zie hieronder de agenda en de notulen2013:

NVHG20141003agendaHH.pdf

NVHG20131004notulenHH.pdf


NVHG Algemene Ledenvergadering vrijdag 4 oktober 2013

Plaats: Hotel-congrescentrum Papendal, Arnhem
Tijd: 12:45 uur

Zie hieronder de agenda, notulen en de bijlagen:

NVHGagendaHH_N2013.pdf
NVHGbijlageHH_N2013_jaarrekening 2012 begroting 2013.pdf
NVHGnotulenHH2012.pdf