Nieuws


NVHG Najaarssymposium (21 - 22 september 2017)

1 juli :    deadline indienen abstracts

1 augustus :    deadline voordragen kandidaten Young Investigator award
13 juni 2017

Genetics Retreat - NVHG graduate meeting 2018

We cordially invite you to the 28th edition of the annual Genetics Retreat - NVHG graduate meeting at the familiar location
conference centre Rolduc in Kerkrade (NL) on: Thursday 17 and Friday 18 May 2018.

Mark your calendar!21 maart 2017


Persbericht Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica

20170321_Reactie NVHG_persbericht 


Een comité van het Amerikaanse House of Representatives heeft op 8 maart jl een wetsvoorstel aangenomen (alle 22 Republikeinen voor, alle 17 Democraten tegen) dat werknemers kan verplichten om zich te laten testen op varianten in hun genetisch materiaal. De resultaten van zo’n DNA test zouden zowel aan de werkgever als de werknemer doorgegeven moeten worden in het kader van een preventieprogramma. De achtergrond van de wet is dat een groot deel van de kosten van een zorgverzekering in de VS gedragen wordt door de werkgever, en deze zo hun risico kunnen beperken. Behalve een genetische test zou het ook gaan om informatie over de gezondheid en specifieke genetische testen die reeds zijn gedaan bij werknemers zelf of diens familieleden.

Als men zich niet wil laten testen of geen informatie wil geven, kan de werkgever de werknemer een belangrijk deel van de werkgevers bijdrage aan de zorgverzekering ontzeggen.

De wetenschappelijke organisatie op het gebied van de humane genetica in Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG), neemt sterk stelling tegen deze wet. Iemands genetische informatie behoort tot de strikte privacy van deze persoon, zoals vastgelegd bij wet in Nederland, door de EU Council en in de VS. Het verplichten van werknemers zich genetisch te laten testen kan leiden tot (genetische) discriminatie wat, indien verder doorgevoerd, kan leiden tot excessen.

De NVHG sluit zich aan bij het standpunt van de zusterorganisaties zoals de European en American Societies of Human Genetics, dat deze wet het basale principe van privacy van personen op een onacceptabele wijze schendt.

Nederlandse  Vereniging voor Humane Genetica (NVHG): de wetenschappelijke organisatie die zich bezig houdt met zorg en onderzoek op het gebied van de humane genetica en waarin artsen en andere clinici (VKGN), onderzoekers van diverse disciplines (NACGG) en laboratorium specialisten (VKGL) vallen die binnen dit vakgebied werken http://www.nvhg-nav.nl/

Betreffende wet: Bill HR 1313 Preserving Employee Wellness Programs https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1313/text

Wet in VS die verplicht genetisch testen verbiedt: Genetic Information and Non-Discrimination Act (GINA)  https://www.eeoc.gov/laws/statutes/gina.cfm

VKGL_website_mededelingen.jpg

26 januari 2017


Aan: P.T.C.Metz@lumc.nl
Onderwerp: bekendmaking boerhaave cursus communicatieve vaardigheden 20 en 21 maart en 16 juni

Geachte heer/mevrouw,

 

20 en 21 maart organiseren wij de jaarlijkse cursus Communicatieve vaardigheden in de klinisch genetische praktijk onder leiding van prof Aad Tibben, voor klinisch genetici en genetisch consulenten in Kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest. De terugkomdag voor de cursus is op 16 juni.

 

Mag ik van u vragen dit onder de klinisch genetici in opleiding en aan de genetisch consultenten bekend te willen maken? Het overzicht van het programma en de inschrijving gaat via  deze link: communicatieve vaardigheden

 

Vriendelijk dank voor de te nemen moeite.

 

Hartelijke groeten,

Peggy Metz

 

P.T.C. Metz  |Organisator Boerhaave Nascholing | Leids Universitair Medisch Centrum | Kamer V5-050 | Zone V0-P | Postbus 9600 │ 2300 RC Leiden │ 
Tel.: 071 526 8504 │E-mail: 
p.t.c.metz@lumc.nl  | aanwezig: maandag t/m vrijdag |  www.boerhaavenascholing.nl   |  twittervogeltje @ Boerhaave_LUMC

 
2 november 2016Federa Actueel.jpg


Persbericht  Maatschappelijke Prijs

afzender -  Federa – St MedischWetenschappelijkeVerenigingen

Persbericht,  november 2016

 

Naar meer inspraak van patiënten in wetenschap
Maatschappelijke FederaPrijs naar de James Lind Alliance

Patiënten, verzorgers en artsen samen onderzoeksprioriteiten laten vaststellen, dat was in 2004 de opdracht waarmee de James Lind Alliance (JLA) van start ging. Inmiddels heeft de JLA al op meer dan 30 onderzoeksgebieden een top-10 van onderzoeksprioriteiten laten identificeren, en daarmee een grote bijdrage geleverd aan een meer patiëntgerichte focus binnen het medisch onderzoek. De James Lind Alliance geeft daarmee concreet en positief vorm aan een medische wetenschap die meer relevantie heeft voor de maatschappij en voor patiënten. Daarom zal de Federa, Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen, de maatschappelijke FederaPrijs 2016 uitreiken aan de James Lind Alliance. Dit gebeurt op vrijdag 11 november op de FederaDag in Nijmegen.

De JLA is in 2004 gestart door Sir Ian Chalmers. Hij is ook een van de grondleggers van de befaamde Cochrane Collaboration, die alle onderzoeksrapporten over een bepaalde behandeling systematisch bijeenbrengt en daarover rapporteert. Het belangrijkste instrument van de JLA zijn de Priority Setting Partnerships (PSP's). Gebieden waarop deze meer dan zestig PSP's zich richten, zijn onder andere: haarverlies, acne, ziekte van Lyme, dementie en neuro-oncologie. Meer dan dertig PSP's hebben inmiddels hun top-10 van onderzoeksprioriteiten al gepubliceerd, en bijvoorbeeld bij de PSP over urineverlies heeft dit geleid tot vijf systematische reviews, drie projecten in ontwikkeling, de start van vijf onderzoeksprojecten.

De Federa gelooft, dat deze methode - naast een meer patiëntgerichte focus binnen onderzoek - , ook meer samenwerking tot gevolg zal hebben, en sneller waardevollere resultaten zal produceren.

De PSP's maken de kloof zichtbaar tussen de onderzoeksprioriteiten van patiënten en zorgverleners aan de ene kant, en het huidige medisch onderzoek aan de andere kant. Door concreet bij te dragen aan het verkleinen van die kloof laat de JLA zien, hoe duurzaam medisch onderzoek eruit kan zien.

De voordracht voor de maatschappelijke FederaPrijs, is gedaan door de Programmacommissie FederaDag.

Programmacommissie:

prof. dr. Leendert Looijenga (voorzitter Federa)
prof. dr. Marco Harmsen (bestuurslid Federa)
dr. John Jacobs (secretaris Federa)
dr. René Melis (board member Federa; COREON)
dr. Gerard Swaen (board member Federa; COREON)
dr.
Jozien Helleman (PostdocNL)
dr. Christina Helbig (PostdocNL) 

Nadere informatie:  
Jorine Boet, j.snoek@federa.org, 010-704 3798 www.federadag.nl

12 augustus 2016


On behalf of the European Board of Medical Genetics (EBMG), I take pleasure in informing you that the 2016 registration process for the European registered Clinical Laboratory Geneticist(ErCLG) has started and is open until September 15, 2016.

We kindly ask you to forward this information to interested colleagues among your membership via an emailing our inclusion in a newsletter and/or to announce the submission on your society’s website.

Information on eligibility criteria, required documents and the submission process can be found at www.ebmg.eu .
Applications can be made exclusively via the
online submission tool .

We would like to thank you very much in advance for your cooperation in this matter.


With best regards,


Professor Thomas Liehr, PhD

Chair, Professional Board Branch, Clinical Laboratory Geneticists
European Board of Medical Genetics
www.ebmg.eu
28 juli 2016

STIP Ronde 3: verbetering farmacotherapeutische zorg door zorgketen heen
Subsidieronde ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen


Het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft STIP Ronde 3 opengesteld voor het indienen van projectideeën. Deze subsidieronde voor praktijkgerichte projecten – Stimulering Toepassing In de Praktijk (STIP) – bestaat naast de tevens opengestelde Open Ronde 6.

 

Criteria STIP Ronde 3

Voor de GGG STIP Ronde geldt dat een relevante vraag of breed onderkend probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn. In STIP Ronde 3 ligt de nadruk op verbetering van de farmacotherapeutische zorg door de zorgketen heen. Financiering is beschikbaar voor projecten waarbij doelgroepen die vooral in de eerste lijn behandeld worden centraal staan. In de projecten moet implementatie van een interventie op een beperkte schaal gerealiseerd en geëvalueerd worden. Het project dient een concreet eindproduct (bijvoorbeeld een draaiboek) op te leveren waarmee grootschalige implementatie gerealiseerd kan worden.

Planning STIP Ronde 3
Sinds medio juli 2016 is de oproep voor deze praktijkgerichte (STIP) ronde opengesteld en gepubliceerd op de subsidiekalender van de ZonMw-website. Hierin staan het tijdpad en de criteria vermeld waaraan een projectidee moet voldoen.

De sluitingsdatum voor indiening van projectideeën is dinsdag 11 oktober 2016, 14.00 uur.

 

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen. GGG richt zich hiermee op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Op dit moment staan er GGG-subsidieoproepen open voor: Open Ronde 6, STIP Ronde 3 en Drug Rediscovery Ronde 1 (zie subsidiekalender).


Meer informatie over GGG, de GGG-subsidierondes en ZonMw?

·            Kijk op de programmawebsite.

·            Via het secretariaat 070 349 53 00) of E-mailgeneesmiddelen@zonmw.nl, kunt u contact opnemen met de programmamedewerkers.

 

Contactpersoon ZonMw/GGG:

Voor inhoudelijke vragen over de GGG STIP Ronde 3: Kees-Jan den Heijer, programmasecretaris GGG, 070 349 54 76, geneesmiddelen@zonmw.nl.

Email: wijk@zonmw.nl

www.zonmw.nl

Nieuwsbrief Geneesmiddelen, aanmelden via: http://www.zonmw.nl/nl/content-overig/blijf-op-de-hoogte/
Aankondiging subsidierondes 2016 Maag Lever Darm Stichting

De inschrijving voor onderzoeksubsidie van de Maag Lever Darm Stichting voor MDL-onderzoeken is officieel van start. En 2016 is een bijzonder jaar: niet alleen zijn er meer subsidies binnen verschillende thema’s beschikbaar dan voorgaande jaren; er komt voor het eerst ook een heel bijzondere, doorlopende subsidie bij. 

Deadlines voor inschrijvingen vallen in de maanden maart en april. 

Meer informatie: www.maagleverdarmstichting.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer


MDL-logo-mlds.png


www.maagleverdarmstichting.nl

Federa Bulletin.jpgFedera Bulletin nr3. dec 2016.pdf


Federa Bulletin nr2. nov 2016.pdf


Federa Bulletin nr3 december 2015.pdf

 

Federa Bulletin nr2 november 2015.pdf

 

Federa Bulletin nr1 mei 2015.pdf 

 


Federa Actueel.jpg


Federa Actueel nr3 nov 2016.pdf

Federa Actueel nr2 okt 2016.pdf


Federa Actueel nr1 april 2016.pdf


Federa Actueel nr2 september2015.pdf

 

Federa Actueel nr3 september2015.pdf 

 

Federa Actueel nr4 september2015.pdf