Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG)

Voor een lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) kunt u zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en via een email te versturen naar Henny Schurmann  (ledenadministratie)

Secretariaa t Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG)

p/a Johan T. den Dunnen
Humane Genetica, Postzone S4-P
Leids Universitair Medisch Centrum
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Nederland

Tel:  +31-71-5269501
email:  Secretaris@NVHG-NAV.nl


Kosten

Een lidmaatschap kost € 25,00 per jaar. Inning vindt plaats via een per mail toegestuurde factuur door Henny Schurmann.


Wijzigingen en opzegging

Wilt U bij opzeggingen, adreswijzigingen, verandering van werkplaats enz. a.u.b. per omgaande doorgeven aan: Henny.Schurmann@mumc.nl      

Bij voorbaat dank!