De Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG)

In de eerste helft van de 20ste eeuw zijn in Nederland meerdere verenigingen en organisaties actief geweest op het gebied van de erfelijkheidsleer van de mens. De beoefening van het vakgebied geschiedde in die periode voornamelijk buiten de universiteiten.

Op 29 oktober 1949 werd op initiatief van Dr. J.W. Bruins, huisarts, de Nederlandse Anthropogenetische Vereniging (NAV) opgericht. De bekendste mede-oprichter was de oogarts-geneticus Dr. P.J. Waardenburg. De destijds in de statuten geformuleerde doelstelling is nog steeds aktueel: de bevordering van het wetenschappelijk erfelijkheidsonderzoek bij de mens en de toepassing van deszelfs uitkomsten. Voor de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn sindsdien aan alle medische faculteiten leerstoelen, laboratoria, instituten en vakgroepen gesticht. De toepassing van de resultaten heeft vanaf 1979 op grote schaal gestalte gekregen door de oprichting van stichtingen klinische genetica die nauw geliëerd zijn met alle academische centra.

Door de jaren heen is het karakter van de NAV sterk veranderd. In de jaren '60 bijvoorbeeld had minder dan 10% van de bijna 500(!) leden een dagtaak aan het anthropogenetisch onderzoek en onderwijs. Momenteel bestaat de vereniging (+/- 480 leden) merendeels uit professionele onderzoekers op het terrein van de anthropogenetica of een nauw verwant vakgebied.