De Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) is de wetenschappelijke vereniging voor iedereen die zich in Nederland bezig houdt met onderzoek op het gebied van de genetica van de mens.

De NVHG kent twee eigen beroepsverenigingen te weten de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) waarin de erkende medisch specialisten in de klinische genetica zich hebben verenigd en de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) die wordt gevormd door de erkende klinisch genetische laboratoriumspecialisten.

De NVHG organiseert onder anderen wetenschappelijke vergaderingen. Overige activiteiten van de NVHG spelen zich af op het gebied van voorlichting (d.m.v. info over erfelijkheidsonderzoek in het algemeen en ook bij speciale, veel voorkomende afwijkingen, zoals Down-syndroom en het fragiele X-syndroom.
Tijdens het NVHG Najaarsymposium in Veldhoven werd de NVHG Award 2017 toegekend aan Machteld Out (Nijmegen) en de posteraward aan Jo Vanoevelen (Maastricht). Wij feliciteren de winnaars van harte!!


    NVHG2017_award.png     NVHG2017_posterprijs.png
NVHG bestuur 2017

IMG_0661.a.jpg