De Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) is de wetenschappelijke vereniging voor iedereen die zich in Nederland bezig houdt met onderzoek op het gebied van de genetica van de mens.

De NVHG kent twee eigen beroepsverenigingen te weten de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) waarin de erkende medisch specialisten in de klinische genetica zich hebben verenigd en de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) die wordt gevormd door de erkende klinisch genetische laboratoriumspecialisten.

De NVHG organiseert onder anderen wetenschappelijke vergaderingen. Overige activiteiten van de NVHG spelen zich af op het gebied van voorlichting (d.m.v. info over erfelijkheidsonderzoek in het algemeen en ook bij speciale, veel voorkomende afwijkingen, zoals Down-syndroom en het fragiele X-syndroom.


OPROEP:

                    DNA dag  Video / Opstel wedstrijd


Ter gelegenheid van wereld DNA dag (25 April) organiseert de ESHG (European Society of Human Genetics) jaarlijks een wedstrijd voor scholieren. Het onderwerp voor dit jaar is "Geef kritisch commentaar op de goede rol, als die er is, van genetisch testen in de sport".

Inzendingen kunnen in de vorm van een Video (3 min) of een Opstel (max. 750 woorden). Voor details zie:  website ESHG of de oproep in BioNieuws.

De NVHG looft een extra prijs uit voor de beste Nederlandse inzending (die geen ESHG prijs wint): 200 euro voor de scholier + 500 euro voor de begeleidende docent (te besteden aan een science project). De winnaar wordt tevens uitgenodigd de winnende inzending te presenteren op het jaarlijkse NVHG symposium (1 & 2 oktober te Papendal).

Deadline voor de indiening bij de ESHG: 25 april (DNA Day). De winnaars worden eind mei / begin juni bekendgemaakt.
NVHG symposium 2018:   1 & 2 oktober,  te Papendal

Blokkeer nu reeds uw agenda !

Confirmed speakers:   Mihau Metra (Brescia, Italy), Stefan Mundlos (Charité, Germany), Richard Scott (Genomics England, UK), Edwin Cuppen (Utrecht, NL), Sjoerd Repping (Amsterdam, NL)Oproep

In 2018 zijn diverse bestuursleden aftredend, waaronder onze voorzitter. Het bestuur is naarstig op zoek naar opvolgers. Hebt u interesse, meld u dan aan. (mail naar
secretaris@NVHG-NAV.nl). Twijfelt u, informeer dan bij één van de zittende bestuursleden en meld u daarna aan!

De NVHG is tevens op zoek naar een lid die ons wil helpen bij het beheer van deze website.  Interesse, meld u dan aan!Tijdens het NVHG Najaarsymposium in Veldhoven werd de Lodewijk Sandkuijl Lecture gegeven door Brenda Penninx (Amsterdam, foto midden). Tevens werd de NVHG Award 2017 toegekend aan Machteld Oud (Nijmegen, foto links) en de posteraward aan Ivo Eijkenboom (Maastricht, foto rechts). Wij feliciteren de geëerden van harte!!

    NVHG2017_award.png  NVHG2017_LS-BPenninx.jpg   NVHG2017_posterprijs.png
NVHG bestuur 2017

IMG_0661.a.jpg