De Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) is de wetenschappelijke vereniging voor iedereen die zich in Nederland bezig houdt met onderzoek op het gebied van de genetica van de mens.

De NVHG kent twee eigen beroepsverenigingen te weten de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) waarin de erkende medisch specialisten in de klinische genetica zich hebben verenigd en de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) die wordt gevormd door de erkende klinisch genetische laboratoriumspecialisten.

De NVHG organiseert onder anderen wetenschappelijke vergaderingen. Overige activiteiten van de NVHG spelen zich af op het gebied van voorlichting (d.m.v. info over erfelijkheidsonderzoek in het algemeen en ook bij speciale, veel voorkomende afwijkingen, zoals Down-syndroom en het fragiele X-syndroom.NVHG symposium 2018:   1 & 2 oktober,  te Papendal

Uit een peiling onder de NVHG-leden bleek dat er geen overwegende bezwaren zijn tegen de organisatie van het jaarlijkse symposium op maandag/dinsdag. Tevens gaf een meerderheid van de leden aan een voorkeur te hebben voor Papendal. Het bestuur is direct in actie gekomen en heeft besloten het NVHG-symposium 2018 te houden op 1 & 2 oktober te Papendal (Arnhem).

Blokkeer nu reeds uw agenda !

Confirmed speakers:   Stefan Mundlos (Charite, Germany), Richard Scott (Genomics England, UK), Edwin Cuppen (Utrecht, NL)Oproep

In 2018 zijn diverse bestuursleden aftredend, waaronder onze voorzitter. Het bestuur is naarstig op zoek naar opvolgers. Hebt u interesse, meld u dan aan. (mail naar
secretaris@NVHG-NAV.nl). Twijfelt u, informeer dan bij één van de zittende bestuursleden en meld u daarna aan!

De NVHG is tevens op zoek naar een lid die ons wil helpen bij het beheer van deze website.  Interesse, meld u dan aan!Tijdens het NVHG Najaarsymposium in Veldhoven werd de Lodewijk Sandkuijl Lecture gegeven door Brenda Penninx (Amsterdam, foto midden). Tevens werd de NVHG Award 2017 toegekend aan Machteld Oud (Nijmegen, foto links) en de posteraward aan Ivo Eijkenboom (Maastricht, foto rechts). Wij feliciteren de geëerden van harte!!

    NVHG2017_award.png  NVHG2017_LS-BPenninx.jpg   NVHG2017_posterprijs.png
NVHG bestuur 2017

IMG_0661.a.jpg