De Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) is de wetenschappelijke vereniging voor iedereen die zich in Nederland bezig houdt met onderzoek op het gebied van de genetica van de mens.

De NVHG kent twee eigen beroepsverenigingen te weten de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) waarin de erkende medisch specialisten in de klinische genetica zich hebben verenigd en de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) die wordt gevormd door de erkende klinisch genetische laboratoriumspecialisten.

De NVHG organiseert onder anderen wetenschappelijke vergaderingen. Overige activiteiten van de NVHG spelen zich af op het gebied van voorlichting (d.m.v. info over erfelijkheidsonderzoek in het algemeen en ook bij speciale, veel voorkomende afwijkingen, zoals Down-syndroom en het fragiele X-syndroom.4 juli 2017

Voorlopige programma:
NVHG Najaarssymposium

donderdag 21 en vrijdag 22 september 2017

VKGL-logo.png VKGN logo.png NACG2.png 

NH Eindhoven Conference Centre Koningshof21 maart 2017

20170321_Reactie NVHG_persbericht 

Persbericht Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica

Een comité van het Amerikaanse House of Representatives heeft op 8 maart jl een wetsvoorstel aangenomen (alle 22 Republikeinen voor, alle 17 Democraten tegen) dat werknemers kan verplichten om zich te laten testen op varianten in hun genetisch materiaal. De resultaten van zo’n DNA test zouden zowel aan de werkgever als de werknemer doorgegeven moeten worden in het kader van een preventieprogramma.

De achtergrond van de wet is dat een groot deel van de kosten van een zorgverzekering in de VS gedragen wordt door de werkgever, en deze zo hun risico kunnen beperken. Behalve een genetische test zou het ook gaan om informatie over de gezondheid en specifieke genetische testen die reeds zijn gedaan bij werknemers zelf of diens familieleden.

Zie voor het vervolg onder het kopje "Nieuws".NVHG bestuur 2017

IMG_0661.a.jpg

14 februari 2017


Beste NVHG-leden,


Wij willen u graag informeren over de voorgestelde wisseling van de samenstelling van het NVHG bestuur. Zoals besproken tijdens de laatste najaarsvergadering/NVHG symposium was vanwege het einde van de zittingstermijn van een aan tal bestuursleden een substantiële wisseling van de bestuurssamenstelling noodzakelijk.

Uitgetreden uit het bestuur zijn :
Frank Baas (voorzitter), Hans Kristian Ploos van Amstel (secretaris), John Engelen (penningmeester), Peter Devilee en Joris Veltman.

Hiervoor in de plaats hebben de volgende leden toegezegd dat zij graag bereid zijn om een taak binnen het bestuur uit te oefenen:

Lisenka Vissers (Radboudumc), Johan den Dunnen (LUMC), André Uitterlinden (Erasmusumc), Roland Kuiper (Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie - Utrecht) en Aimee Paulussen (Maastrichtumc).

Hans van Bokhoven heeft zich bereid verklaard om het voorzitterschap op zich te nemen voor de resterende termijn van zijn zittingsperiode in het bestuur (2018). Aimee Paulussen is bereid gevonden om de positie van penningmeester over te nemen en Johan den Dunnen die van secretaris. Hij zal daarbij ondersteund worden door Els Natzijl-Visser. Deze verandering houdt ook in dat Wilmy Swaerdens haar taak in de secretariële ondersteuning zal beëindigen. 

Met de zittende bestuursleden, Raoul Hennekam, Richard Sinke, Lidewij Henneman en Mieke van Haelst, is het bestuur daarmee weer voltallig!

De installatie van het nieuwe bestuur kan pas geformaliseerd worden na akkoord van de ledenvergadering, welke tijdens het Najaarssymposium (21 - 22  september) zal plaatsvinden. Wij hopen echter dat u akkoord gaat met het gegeven het bestuur in de voorgestelde samenstelling de vereniging tot die tijd kan representeren.

Met vriendelijke groet,
      Hans van Bokhoven
      NVHG voorzitter